Contribuer au developpement par un appui
à l'amelioration de l'elevage en milieu paysan

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ecrivez nous à: manmanbef@veterimed.org.ht ou suivez nous via:

Page Facebook Poste Soundclound Chaine Youtube

Lèt bèf peyi nan lekòl yo

Rezo Nasyonal Lèt Agogo
Rsiyen yon akò ak Leta ayisyen pou distribiye
lèt nan plizyè lekòl nan peyi a.
Pou ane ki sot pase a, se 16 500
timoun ki soti nan 52 lekòl
nasyonal te jwenn posiblite pou
yo bwè yon boutèy lèt 2 fwa pa
semèn gras ak akò sa a.
Nou jwenn Lekòl kap patisipe
nan pwogram sa a nan depatman
Nò, Latibonit, Lwès ak Sidès. Se
letri ki chita bò lekòl yo ki ba yo
lèt. Se peyizan nan zòn nan ki
pwodui lèt la. Lèt la transfòme
nan letri yo. Lèt la tou gen sik
ladan l ak bonjan kannèl, vaniy,
sitwonèl ou byen fèy bwadin.
Lèt la trete yon fason pou li ka
konsève 9 mwa san li pa bezwen
nan glas.
Se 546 929 boutèy lèt ki te
distribiye nan lekòl yo depi
septanm 2007 rive jen 2008.
Pou ane 2008 - 2009 la, Rezo
Nasyonal Lèt Agogo a pi byen
òganize toujou. Letri yo fè yon
tèt ansanm, kote yo fonde
Asosyasyon Rezo Nasyonal
L e t r i L è t A g o g o y o
(RENALEA). Asosyasyon an
prevwa pou li bay plis lèt toujou,
kote 21 600 timoun nan 57 lekòl
ap jwenn 2 boutèy lèt chak
semèn. Gen lòt letri kap antre
nan pwogram nan tankou :
Ferye, Ench, Pichon (Sidès) ak
lòt ankò.
Pwogram distribisyon manje
nan kantin nan lekòl yo se yon
gwo zouti pou devlopman peyi
a, depi se pwodiksyon peyizan,
yap bay valè.

© Tous droits reservés - Février 2013
Veterimed.org.ht est conçu et construit par Chris Chérubin
 Page Facebook
Veterimed
2, rues babiole et wilson
Pacot Port-au-Prince Haiti
Email: contact@veterimed.org.ht
Phone: (509) 3751-9476 / 3715-7421